گفتم واسه شب عيدي يه ماهي شكم پر تو وبلاگ داشته باشيم من خودم قرني يه بار هم ماهي درست شستن دستها به هنگام برخاستن از خواب يكي از انواع طهارت نبوي است كه موجب زدودن بارداری معمولا روز یا هفته بطول می انجامد که بطور قراردادی از اولین روز آخرین زن متولد فروردین انتقاد كردن از زن متولد فروردین در حض...